Nimitietopalvelun tietomalli - toimijakuvailut

KAM-kuvailuryhmässä vuosina 2015-2019 laaditun Nimitietopalvelun tietomallin versio 2.0 RDF-muodossa. Projekti ja tietomallin kuvaus https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=85464271

Luokat ja ominaisuudet perustuvat ensisijaisesti RDA registryn vastaaviin. Tarvittessa käytetty muita malleja, kuten GND ontologia https://d-nb.info/standards/elementset/gnd. Toimijoiden välisiin suhteisiin liittyvät ominasuudet on kuvattu Metatietosanastossa.

Mallin tämä versio on laadittu Kansalliskirjastossa vuonna 2020. Kehittämistä tehdään yhteistyössä KAM-kuvailuryhmän kanssa ja vahistetaan Toimijakuvailuverkostossa.

ntp Nimitietopalvelun elementtien ontologia (viimeisin versio)

ntp-model element set

Class and Property Element set for a Finnish Integrated Agent Name Metadata Service (Nimitietopalvelu, NTP)

Author: Jarmo Saarikko (National Library of Finland)

Contributors: Members of the KAM-kuvailuryhmä, staff mebers of the National Library of Finland.

Copyright: © the National Library of Finland, 2020-2021

License: This work is licensed under a Creative Commons - CC0 1.0 Universal License. This copyright applies to the documentation and the accompanying RDF specification. Regarding underlying technology, we use W3C's RDF technology, an open Web standard that can be freely used by anyone.

The original data model structure created in 2015 is based on the AHAA-model of the National Archive of Finland. The properties are based on the RDA registry and are aligned with other ontologies, such as the Finnish "Metadata thesaurus" https://finto.fi/mts/en/ and the "GND Ontology" element set https://d-nb.info/standards/elementset/gnd.

Classes

Agent, CategoryOfAgent, CategoryOfFamily, Concept, CorporateBody, Entity, Event, ExternalIdentifier, Family, Item, Monolingualtext, Nomen, Person, Place, String, Timespan, Work

Object Properties

absorbedCorporateBody, absorbingCorporateBody, alternateIdentityOfPerson, alternateIdentityOfPersonOf, authorCorporateBody, broaderAffiliatedBody, categoryOfAgent, categoryOfFamilyObject, categoryOfRDAEntity, chiefExecutive, chiefExecutiveOf, componentOfMerger, constraint, corporateBodyMemberOfCorporateBody, corporateBodyMemberOfCorporateBodyOf, countryAssociatedWithPersonPlace, creatorAgentOfWorkOfObject, dateOfTerminationObject, descendantFamilyOfFamily, descendantFamilyOfPerson, descendantFamilyOfPersonOf, employee, employer, foundedCorporateBodyOfCorporateBody, foundedCorporateBodyOfPerson, foundingCorporateBodyOfCorporateBody, foundingPersonOfCorporateBody, fullerFormOfPersonalNameNomen, gender, givenNameObject, hasAlternateIdentity, hasChild, hasParent, hasRealIdentity, hasRelative, hasSibling, hasSpouse, hierarchicalSubordinate, hierarchicalSuperior, identiferForTimespanObject, identifierForCorporateBodyObject, identifierForCorporateBodyOf, identifierForPersonObject, identifierForPersonOf, identifierForPlaceObject, identifierForPlaceOf, identifierForTimespanOf, isniIdentifer, isPartOfNomen, jointlyHeldConference, languageOfAgent, languageOfRepresentativeExpression, localAffiliate, mergee, minimumDate, modifierCorporateBody, nameOfConfernenceObject, nameOfCorporateBodyNomen, nameOfEntity, nameOfFamilyNomen, nameOfPersonNomen, nameOfTimespanObject, NR8, ntpID, orcidIdentifier, otherIdentity, partOfNomen, personMemberOfCorporateBody, personMemberOfCorporateBodyOf, personMemberOfFamily, personMemberOfFamilyOf, placeOfBirthObject, placeOfConferenceObject, placeOfDeathObject, placeOfResidenceObject, predecessorOfCorporateBody, predecessorOfSplit, preferredNameOfConferenceNomen, preferredNameOfCorporateBodyNomen, preferredNameOfCorporateBodyOf, preferredNameOfFamilyOf, preferredNameOfPersonNomen, preferredNameOfPersonOf, preferredNameOfPlaceNomen, preferredNameOfRDAEntityNomen, preferredNameOfTimespanNomen, producerCorporateBody, productOfMerger, productOfSplit, prominentMemberOfFamily, propertyScope, rdaPreferredNameOfCorporateBody, rdaPreferredNameOfCorporateBodyNomen, rdaPreferredNameOfPersonNomen, realIdentity, realIdentityOfPersonOf, recordingSource, referenceGroup, relatedAgentOfAgent, relatedAgentOfWork, relatedCorporateBodyOfAgent, relatedCorporateBodyOfCorporateBody, relatedCorporateBodyOfPerson, relatedCorporateBodyOfPlace, relatedNameOfCorporateBodyNomen, relatedNomenOfPerson, relatedPersonOfCorporateBody, relatedPersonOfPerson, relatedPlaceOfAgentObject, relatedPlaceOfCorporateBodyObject, relatedPlaceOfFamilyObject, relatedPlaceOfPersonObject, relatedWorkOfAgent, restrictionOfGender, signatory, significantEvent, significantPerson, significantPlace, sponsoredCorporateBodyOfCorporateBody, sponsoringCorporateBodyOfCorporateBody, successorOfCorporateBody, surnameNomen, typeOfIdentity, variantNameOfAgent, variantNameOfCorporateBodyNomen, variantNameOfPersonOf

Datatype Properties

acronym, activity, addresseeAgentOf, addressOfAgent, addressOfCorporateBody, addressOfPerson, agentHistory, ahaaLabel, arrangerAgentOfMusicOf, artistAgentOf, asteri-id, authorAgentOf, authorizedAccessPointForEntity, authorizedAccessPointForFamily, authorizedAccessPointForPerson, authorizedAccessPointOfConference, authorizedAccessPointOfCorporateBody, authorizedAccessPointOfTimespan, award, beginning, biographicalInformation, categoryOfCorporateBody, categoryOfGovernment, categoryOfPersistentIdentifier, categoryOfPerson, categoryOfPlace, categoryOfTimespan, categoryOfVariantName, collectorAgentOf, compilerAgentOf, composerAgentOfWorkOf, composerOfExpressionOf, contextOfUsage, corporateHistory, countryAssociatedWithPerson, countryOfCitizenship, creatorAgentOfWorkOf, dateAssociatedWithAgent, dateOfBirth, dateOfCaptureOfRepresentativeExpression, dateOfConference, dateOfDeath, dateOfEstablishment, dateOfMetadataWork, dateOfReference, dateOfTermination, dateOfUsage, dayOfBirth, dayOfDeath, descriptionStandard, directorAgentOf, directorAgentOfPhotographyOf, draftsmanPersonOf, editorAgentOf, editorialDirectorAgentOf, ending, familyHistory, fieldOfActivity, fieldOfActivityOfCorporateBody, fieldOfActivityOfPerson, finaf-id, formatOfDate, formerOwnerAgentOf, fullerFormOfPersonalName, function, givenName, henkilotunnus, hereditaryTermOfHonour, identiferForNomen, identifierForAgent, identifierForCorporateBodyString, identifierForEntity, identifierForFamily, identifierForMetadataWork, IdentifierForPerson, identifierForPlace, identifierForRDAEntity, identifierForResource, identifierForTimespan, instrument, intervieweeAgentOfExpressionOf, intervieweeAgentOfWorkOf, interviewerAgentOfWorkOf, isniId, kaukoValue, kotusID, languageOfCorporateBody, languageOfExpression, languageOfNomen, languageOfPerson, languageOfResource, mandate, marc21-osakenttaA, marc21-osakenttaB, marc21-osakenttaC, marc21-osakenttaF, marc21-osakenttä0, marc21-osakenttäD, marc21-osakenttäE, marc21-osakenttäG, marc21-osakenttäJ, marc21-osakenttäQ, marc21-osakenttäR, marc21-osakenttäS, marc21-osakenttäT, marc21-osakenttäU, marc21equivalent, museumPlus, nameMonolingual, nameOfAgent, nameOfConference, nameOfCorporateBody, nameOfFamily, nameOfHierarchicalSubordinate, nameOfHierarchicalSuperior, nameOfPerson, nameOfPlace, nameOfTimespan, nomenString, nonPublicNoteOnResource, noteFromSource, noteOnCorporateBody, noteOnDateOfBirth, noteOnDateOfDeath, noteOnDateOfTermination, noteOnEntity, noteOnFamily, noteOnIdentifier, noteOnMetadataWork, noteOnNomen, noteOnPeriodOfActivityOfAgent, noteOnPeriodOfActivityOfPerson, noteOnPerson, noteOnPlace, noteOnRDAEntity, noteOnResource, noteOnTimespan, NR1, NR2, NR3, NR4, NR5, NR7, numberOfConference, occupation, occupationClass, orcid, otherDesignationOfCorporateBody, otherPlaceAssociatedWithCorporateBody, performerAgentOf, periodofActivityOfAgent, periodOfActivityOfCorporateBody, periodOfActivityOfEntity, periodOfActivityOfPerson, persistentIdentifier, personalIdentityCode, photographerAgentOfWorkOf, placeOfBirth, placeOfConference, placeOfDeath, placeOfResidence, preferredNameOfAgent, preferredNameOfConference, preferredNameOfCorporateBody, preferredNameOfFamily, preferredNameOfPersonString, preferredNameOfPlace, preferredNameOfRDAEntity, preferredNameOfTimespan, producerAgentOf, publisherOf, rdaPreferredNameOfPerson, rdfuri, recordInfoNote, recordistAgentOf, recordsManager, recordStatus, relatedCorporateBodyOfPersonString, relatedNameOfCorporateBody, relatedNameOfPerson, relatedPlaceOfAgent, relatedPlaceOfCorporateBody, relatedPlaceOfFamily, relatedPlaceOfPerson, relatedTimespanOfAgent, relatedTimespanOfCorporateBody, relatedTimespanOfEntity, relatedTimespanOfFamily, relatedTimespanOfIdentifier, relatedTimespanOfNomen, relatedTimespanOfPerson, relatedTimespanOfPlace, relatedTimespanOfRDAEntity, relatedWorkOfAgentString, rightOfAccessOfIdentity, sharedIdentity, sortingOrder, sourceConsulted, sourceConsultedURL, speakerAgentOf, statusOfAuthority, statusOfIdentification, style, subject, subjectPersonOf, surname, termOfRankHonourOrOffice, typeOfAddress, typeOfCorporateBodyName, typeOfIdentifier, usageInstructions, variantNameOfCorporateBody, variantNameOfFamily, variantNameOfPerson, variantNameOfPlace, variantNameOfTimespan, vatNumber, viaf, viewingRestriction, vocabularyIdentifier, webAddressOfAgent, yhdistysrekisterinumero, ysoTerm, ysoURI, yTunnus

Classes

Agent
URN
skos:prefLabel
Toimija (fi),
Agent (en)
rdf:type
rdfs:subClassOf
skos:altLabel
toimija (fi)
skos:closeMatch
CategoryOfAgent
URN
skos:prefLabel
Toimijan tyyppi (fi),
category of agent (en),
agenkategori (sv)
rdf:type
CategoryOfFamily
URN
skos:prefLabel
Suvun tyyppi (fi),
category of family (en)
rdf:type
Concept
URN
skos:prefLabel
Käsite (fi),
Concept (en)
rdf:type
skos:altLabel
Aihe (fi)
skos:closeMatch
CorporateBody
URN
skos:prefLabel
Yhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:subClassOf
skos:altLabel
Yhteisö (fi),
Organisaatio (fi)
skos:closeMatch
Entity
URN
skos:prefLabel
Entiteetti (fi),
Entity (en)
rdf:type
skos:altLabel
Auktoriteettiresurssi (fi)
skos:closeMatch
Event
URN
skos:prefLabel
Tapahtuma (fi),
Event (en)
rdf:type
rdfs:subClassOf
ExternalIdentifier
URN
skos:prefLabel
Ulkoinen tunniste (fi),
External identifier (en)
rdf:type
Family
URN
skos:prefLabel
Suku (fi),
Family (en)
rdf:type
rdfs:subClassOf
skos:closeMatch
Item
URN
skos:prefLabel
Item (fi),
Item (en)
rdf:type
rdfs:comment
wikibase datatyyppi
rdfs:subClassOf
rdfs:type
Monolingualtext
URN
skos:prefLabel
Yksikielinen teksti (fi),
Monolingual text (en)
rdf:type
rdfs:comment
wikibase datatyyppi
rdfs:subClassOf
Nomen
URN
skos:prefLabel
Nomen (fi),
Nomen (en)
rdf:type
skos:closeMatch
Person
URN
skos:prefLabel
Henkilö (fi),
Person (en)
rdf:type
rdfs:subClassOf
skos:closeMatch
Place
URN
skos:prefLabel
Paikka (fi)
rdf:type
skos:closeMatch
String
URN
skos:prefLabel
Merkkijono (fi),
String (en)
rdf:type
rdfs:comment
wikibase datatyyppi
rdfs:subClassOf
Timespan
URN
skos:prefLabel
Ajanjakso (fi)
rdf:type
skos:closeMatch
Work
URN
skos:prefLabel
Teos (fi)
rdf:type
skos:closeMatch

Object Properties

absorbedCorporateBody
URN
skos:prefLabel
sulautunut yhteisö (fi),
absorbed corporate body (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
yhteisöön sulautunut (fi)
skos:closeMatch
absorbingCorporateBody
URN
skos:prefLabel
sulautunut yhteisöön (fi),
absorbing corporate body (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
sulautunut yhteisöön (fi)
skos:closeMatch
alternateIdentityOfPerson
URN
skos:prefLabel
toinen identiteetti (fi),
alternate identity of person (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
toinen identiteetti (fi)
skos:closeMatch
alternateIdentityOfPersonOf
URN
skos:prefLabel
toinen identiteetti henkilölle (fi),
alternateIdentity of person of (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
authorCorporateBody
URN
skos:prefLabel
luetteloiva organisaatio (fi),
author corporate body (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
broaderAffiliatedBody
URN
skos:prefLabel
laajempi emoyhtiö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
emoyhtiö (fi)
skos:closeMatch
categoryOfAgent
URN
skos:prefLabel
toimijan tyyppi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
kuvailun kohde; todellinen identiteetti;toimija (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
categoryOfFamilyObject
URN
skos:prefLabel
suvun tyyppi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
categoryOfRDAEntity
URN
skos:prefLabel
toimijan tyyppi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
chiefExecutive
URN
skos:prefLabel
pääjohtaja (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
chiefExecutiveOf
URN
skos:prefLabel
pääjohtajana yhteisössä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
componentOfMerger
URN
skos:prefLabel
yhdistynyt yhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
ntp:mergee
skos:altLabel
yhdistynyt yhteisöön;yhdistymistä edeltänyt yhteisö:(1=<2) (fi)
skos:closeMatch
constraint
URN
skos:prefLabel
ominaisuusrajoite (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
corporateBodyMemberOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön yhteisöjäsen (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
yhteisön jäsenyhteisö (fi)
skos:closeMatch
corporateBodyMemberOfCorporateBodyOf
URN
skos:prefLabel
yhteisön laajempi jäsenyhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
laajempi jäsenyhteisö (fi)
skos:closeMatch
countryAssociatedWithPersonPlace
URN
skos:prefLabel
henkilöön liittyvä maa (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
henkilöön liittyvä maa (fi)
skos:closeMatch
creatorAgentOfWorkOfObject
URN
skos:prefLabel
teoksen tekijänä teoksessa (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
dateOfTerminationObject
URN
skos:prefLabel
lakkauttamisajankohta (ajanjakso) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Timespan
skos:closeMatch
descendantFamilyOfFamily
URN
skos:prefLabel
suvusta polveutuva suku (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Family
skos:altLabel
suvusta polveutuva suku (fi)
skos:closeMatch
descendantFamilyOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilöstä polveutuva suku (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Family
owl:inverseOf
skos:altLabel
henkilöstä polveutuva suku (fi)
skos:closeMatch
descendantFamilyOfPersonOf
URN
skos:prefLabel
kantaisä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
kantaisä (fi)
skos:closeMatch
employee
URN
skos:prefLabel
työntekijä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
työntekijä (fi)
skos:closeMatch
employer
URN
skos:prefLabel
työnantaja (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
työnantaja (fi)
skos:closeMatch
foundedCorporateBodyOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön perustama yhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
yhteisön perustama yhteisö (fi)
skos:closeMatch
foundedCorporateBodyOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilön perustama yhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
perustanut yhteisön (fi)
skos:closeMatch
foundingCorporateBodyOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön perustanut yhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
perustajayhteisö (fi)
skos:closeMatch
foundingPersonOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön perustaja (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
yhteisön perustaja (fi)
skos:closeMatch
fullerFormOfPersonalNameNomen
URN
skos:prefLabel
henkilönimen täydellisempi muoto (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
gender
URN
skos:prefLabel
sukupuoli (fi)
näyttörajoitus
20
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
sukupuoli (Q106)
skos:altLabel
sukupuoli (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
givenNameObject
URN
skos:prefLabel
etunimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
etunimi (fi)
skos:closeMatch
hasAlternateIdentity
URN
skos:prefLabel
Omaa myös identiteetin (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Agent
owl:inverseOf
skos:altLabel
omaa myös identiteetin (fi)
hasChild
URN
skos:prefLabel
lapsi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
lapsi (fi)
skos:closeMatch
hasParent
URN
skos:prefLabel
vanhempi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
vanhempi (fi)
skos:closeMatch
hasRealIdentity
URN
skos:prefLabel
On toimijan identiteetti (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Agent
owl:inverseOf
skos:altLabel
On toimijan identiteetti (fi)
hasRelative
URN
skos:prefLabel
sukulainen (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
sukulaisuus (fi)
skos:closeMatch
hasSibling
URN
skos:prefLabel
sisarus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
sisarus (fi)
skos:closeMatch
hasSpouse
URN
skos:prefLabel
puoliso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
puoliso (fi)
skos:closeMatch
hierarchicalSubordinate
URN
skos:prefLabel
alayhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
alayhteisö (fi)
skos:closeMatch
hierarchicalSuperior
URN
skos:prefLabel
kattoyhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
ylempi organisaatio (fi)
skos:closeMatch
identiferForTimespanObject
URN
skos:prefLabel
ajanjakson tunniste (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
identifierForCorporateBodyObject
URN
skos:prefLabel
yhteisön tunniste (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
identifierForCorporateBodyOf
URN
skos:prefLabel
tunniste yhteisölle (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
identifierForPersonObject
URN
skos:prefLabel
henkilön tunniste (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
identifierForPersonOf
URN
skos:prefLabel
tunniste henkilölle (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
identifierForPlaceObject
URN
skos:prefLabel
paikan tunniste (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
identifierForPlaceOf
URN
skos:prefLabel
tunniste paikalle (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
identifierForTimespanOf
URN
skos:prefLabel
tunniste ajanjaksolle (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Timespan
skos:closeMatch
isniIdentifer
URN
skos:prefLabel
ISNI-tunnus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
isPartOfNomen
URN
skos:prefLabel
osa nomenia (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
jointlyHeldConference
URN
skos:prefLabel
yhteiskonferenssi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
yhteiskonferenssi (fi)
skos:closeMatch
languageOfAgent
URN
skos:prefLabel
toimijan kieli (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
toimijan kieli (fi)
skos:closeMatch
languageOfRepresentativeExpression
URN
skos:prefLabel
kieli (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
kielitunniste (Q96)
skos:closeMatch
localAffiliate
URN
skos:prefLabel
paikallinen tytäryhtiö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
tytäryhtiö (fi)
skos:closeMatch
mergee
URN
skos:prefLabel
yhteisöön yhdistynyt (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
yhteisöön yhdistynyt (fi)
skos:closeMatch
minimumDate
URN
skos:prefLabel
minimipäiväys (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Timespan (Q22)
skos:closeMatch
modifierCorporateBody
URN
skos:prefLabel
muokkaava organisaatio (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
nameOfConfernenceObject
URN
skos:prefLabel
konferenssin nimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
nameOfCorporateBodyNomen
URN
skos:prefLabel
yhteisön nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
nameOfEntity
URN
skos:prefLabel
entiteetin nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
nameOfFamilyNomen
URN
skos:prefLabel
suvunnimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
suvun nimi (fi)
skos:closeMatch
nameOfPersonNomen
URN
skos:prefLabel
henkilön nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
nameOfTimespanObject
URN
skos:prefLabel
ajanjakson nimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
NR8
URN
skos:prefLabel
näyttörajoitettava attribuutti (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
näyttörajoitettava attribuutti (fi)
skos:closeMatch
sh:minCount
1
ntpID
URN
skos:prefLabel
tekninen tunniste (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
Tekninen (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
orcidIdentifier
URN
skos:prefLabel
ORCID-tunnus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
otherIdentity
URN
skos:prefLabel
muu identiteetti (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
partOfNomen
URN
skos:prefLabel
nomenin osa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
personMemberOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön henkilöjäsen (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
yhteisön jäsen (fi)
skos:closeMatch
personMemberOfCorporateBodyOf
URN
skos:prefLabel
henkilöjäsen yhteisössä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
jäsen yhteisössä (fi)
skos:closeMatch
personMemberOfFamily
URN
skos:prefLabel
suvun henkilöjäsen (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
suvun henkilöjäsen (fi)
skos:closeMatch
personMemberOfFamilyOf
URN
skos:prefLabel
kuuluu sukuun (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Family
owl:inverseOf
skos:altLabel
suvun henkilöjäsen suvussa (fi)
skos:closeMatch
placeOfBirthObject
URN
skos:prefLabel
syntymäpaikka (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Place;dcterms:Location;schema:Place
skos:altLabel
syntymäpaikka (fi)
skos:closeMatch
placeOfConferenceObject
URN
skos:prefLabel
konferenssin paikka (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
tapahtuman paikka (fi)
skos:closeMatch
placeOfDeathObject
URN
skos:prefLabel
kuolinpaikka (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Place;dcterms:Location;schema:Place
skos:altLabel
kuolinpaikka (fi)
skos:closeMatch
placeOfResidenceObject
URN
skos:prefLabel
asuinpaikka (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Place;dcterms:Jurisdiction
skos:altLabel
asuinpaikka (fi)
skos:closeMatch
predecessorOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön edeltäjä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
yhteisön edeltäjä (fi)
skos:closeMatch
predecessorOfSplit
URN
skos:prefLabel
jakautunut yhteisö / Jakautumista edeltänyt yhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
jakautunut yhteisö;jakautumista edeltänyt yhteisö (fi)
skos:closeMatch
preferredNameOfConferenceNomen
URN
skos:prefLabel
konferenssin ensisijainen nimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
preferredNameOfCorporateBodyNomen
URN
skos:prefLabel
yhteisön ensisijainen nimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
yhteisön ensisijainen nimi (fi)
skos:closeMatch
preferredNameOfCorporateBodyOf
URN
skos:prefLabel
ensisijainen nimi yhteisölle (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
preferredNameOfFamilyOf
URN
skos:prefLabel
ensisijainen nimi suvulle (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Family
skos:closeMatch
preferredNameOfPersonNomen
URN
skos:prefLabel
henkilön ensisijainen nimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
henkilön ensisijainen nimi (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
preferredNameOfPersonOf
URN
skos:prefLabel
ensisijainen nimi henkilölle (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
preferredNameOfPlaceNomen
URN
skos:prefLabel
paikan ensisijainen nimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
preferredNameOfRDAEntityNomen
URN
skos:prefLabel
entiteetin ensisijainen nimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
preferredNameOfTimespanNomen
URN
skos:prefLabel
ajanjakson ensisijainen nimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
producerCorporateBody
URN
skos:prefLabel
tiedon tuottajaorganisaatio (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
productOfMerger
URN
skos:prefLabel
yhdistymisestä muodostunut yhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
yhdistymisestä muodostunut (2=>1) (fi)
skos:closeMatch
productOfSplit
URN
skos:prefLabel
Jakautumisesta muodostunut (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
Jakautumisesta muodostunut (fi)
skos:closeMatch
prominentMemberOfFamily
URN
skos:prefLabel
suvun tunnettu jäsen (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
suvun tunnettu jäsen (fi)
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
propertyScope
URN
skos:prefLabel
ominaisuuden kattavuus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
rdaPreferredNameOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön RDAn mukainen ensisijainen nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
RDA:n Ensisijainen nimi (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
rdaPreferredNameOfCorporateBodyNomen
URN
skos:prefLabel
yhteisön RDAn mukainen ensisijainen nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
rdaPreferredNameOfPersonNomen
URN
skos:prefLabel
henkilön RDAn mukainen ensisijainen nimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
realIdentity
URN
skos:prefLabel
todellinen identiteetti (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
todellinen identiteetti (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
realIdentityOfPersonOf
URN
skos:prefLabel
todellinen identiteetti henkilölle (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
recordingSource
URN
skos:prefLabel
metatiedon lähde (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
metatiedon lähde (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
referenceGroup
URN
skos:prefLabel
viiteryhmä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
henkilöön liittyvä yhteisö (fi)
skos:closeMatch
relatedAgentOfAgent
URN
skos:prefLabel
toimijaan liittyvä toimija (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Agent
skos:altLabel
toimijaan liittyvä toimija (fi)
skos:closeMatch
relatedAgentOfWork
URN
skos:prefLabel
teokseen liittyvä toimija (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Agent
skos:closeMatch
relatedCorporateBodyOfAgent
URN
skos:prefLabel
toimijaan liittyvä yhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
toimijaan liittyvä yhteisö (fi)
skos:closeMatch
relatedCorporateBodyOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisöön liittyvä yhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
laitokseen liittyvä yhteisö ; yhteisöön liittyvä laitos (fi)
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
relatedCorporateBodyOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilöön liittyvä yhteisö (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
Person
rdfs:range
skos:altLabel
Yhteisöön liittyy (fi)
skos:closeMatch
relatedCorporateBodyOfPlace
URN
skos:prefLabel
paikkaan liittyvä yhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
relatedNameOfCorporateBodyNomen
URN
skos:prefLabel
yhteisöön liittyvä nimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
relatedNomenOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilöön liittyvä nimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
henkilöön liittyvä Nomen (fi)
skos:closeMatch
relatedPersonOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisöön liittyvä henkilö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
Liittyy yhteisöön (fi)
skos:closeMatch
relatedPersonOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilöön liittyvä henkilö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
henkilöön liittyvä henkilö (fi)
skos:closeMatch
relatedPlaceOfAgentObject
URN
skos:prefLabel
toimijaan liittyvä paikka (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
relatedPlaceOfCorporateBodyObject
URN
skos:prefLabel
yhteisöön liittyvä paikka (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
yhteisöön liittyvä paikka (fi)
skos:closeMatch
relatedPlaceOfFamilyObject
URN
skos:prefLabel
sukuun liittyvä paikka (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
sukuun liittyvä paikka (fi)
skos:closeMatch
relatedPlaceOfPersonObject
URN
skos:prefLabel
henkilöön liittyvä paikka (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
relatedWorkOfAgent
URN
skos:prefLabel
toimijaan liittyvä teos (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
toimijan tekemät aineistot (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
restrictionOfGender
URN
skos:prefLabel
TJ03 Sukupuoli (fi)
näyttörajoitus
20
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
viewingRestriction
skos:altLabel
TJ03 Sukupuoli (fi)
signatory
URN
skos:prefLabel
allekirjoittaja (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
significantEvent
URN
skos:prefLabel
merkittävä tapahtuma (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Event
significantPerson
URN
skos:prefLabel
suvun merkittävän jäsenen nimi (fi),
prominent member of family (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
significantPlace
URN
skos:prefLabel
merkittävä paikka (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
sponsoredCorporateBodyOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön sponsoroima yhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
sponsoringCorporateBodyOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisöä sponsoroiva yhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
successorOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön seuraaja (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
yhteisön seuraaja (fi)
skos:closeMatch
surnameNomen
URN
skos:prefLabel
sukunimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
Päänimi (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
typeOfIdentity
URN
skos:prefLabel
identiteetin tyyppi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
identiteetin tyyppi (Q341)
skos:altLabel
toinen identiteetti TAI todellinen Identiteetti (fi)
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
variantNameOfAgent
URN
skos:prefLabel
toimijan varianttinimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
Vaihtoehtoinen nimi (fi)
skos:closeMatch
variantNameOfCorporateBodyNomen
URN
skos:prefLabel
yhteisön varianttinimi (kohde) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
variantNameOfPersonOf
URN
skos:prefLabel
henkilön varianttinimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch

Datatype Properties

acronym
URN
skos:prefLabel
lyhenne (fi),
acronym (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
lyhenne;akronyymi (fi)
activity
URN
skos:prefLabel
toiminta (fi),
activity (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
on suorittanut;toiminta;valtuutettu toiminta (fi)
skos:closeMatch
addresseeAgentOf
URN
skos:prefLabel
vastaanottaja (toimija) teoksessa (fi),
addressee agent of (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
addressOfAgent
URN
skos:prefLabel
toimijan osoite (fi),
address of agent (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
toimijan osoite (fi)
skos:closeMatch
addressOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön osoite (fi),
address of corporate body (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
addressOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilön osoite (fi),
address of person (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
henkilön osoite (fi)
skos:closeMatch
agentHistory
URN
skos:prefLabel
toimijan historia (fi),
agent history (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
ahaaLabel
URN
skos:prefLabel
huomautus AHAA nimestä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
arrangerAgentOfMusicOf
URN
skos:prefLabel
sovittaja (toimija) ekspressiossa (fi),
arranger agent of music of (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
artistAgentOf
URN
skos:prefLabel
taiteilija (toimija) teoksessa (fi),
artist agent of (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
asteri-id
URN
skos:prefLabel
Asteri-tunniste (fi),
Asteri identifier (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
Asteri-tunnus (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
authorAgentOf
URN
skos:prefLabel
kirjoittaja (toimija) teoksessa (fi),
author agent of (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
authorizedAccessPointForEntity
URN
skos:prefLabel
entiteetin auktorisoitu hakutieto (fi),
authorized access point for entity (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
authorizedAccessPointForFamily
URN
skos:prefLabel
suvun auktorisoitu hakutieto (fi),
authorized access point for family (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
authorizedAccessPointForPerson
URN
skos:prefLabel
henkilön auktorisoitu hakutieto (fi),
authorized access point for person (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
authorizedAccessPointOfConference
URN
skos:prefLabel
konferenssin auktorisoitu hakutieto (fi),
authorized access point of conference (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
authorizedAccessPointOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön auktorisoitu hakutieto (fi),
authorized access point of corporate body (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
authorizedAccessPointOfTimespan
URN
skos:prefLabel
ajanjakson auktorisoitu hakutieto (fi),
authorized access point of timespan (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
award
URN
skos:prefLabel
palkinto (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
beginning
URN
skos:prefLabel
ajanjakson alku (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
biographicalInformation
URN
skos:prefLabel
elämäkerralliset tiedot (fi)
näyttörajoitus
20
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
elämänkerralliset tiedot;yhteisön historia (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
categoryOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön tyyppi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
yhteisön tyyppi (fi)
skos:closeMatch
sh:minCount
1
categoryOfGovernment
URN
skos:prefLabel
hallintoalueen tyyppi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
categoryOfPersistentIdentifier
URN
skos:prefLabel
pysyvän tunnisteen tyyppi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
tunnuksen tyyppi (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
categoryOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilön tyyppi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
categoryOfPlace
URN
skos:prefLabel
paikan tyyppi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
paikan rooli (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
categoryOfTimespan
URN
skos:prefLabel
ajanjakson tyyppi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
ajanjakson tyyppi;ajan rooli (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
categoryOfVariantName
URN
skos:prefLabel
varianttinimen tyyppi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
nimen nimitys (tyyppi) (fi)
skos:closeMatch
collectorAgentOf
URN
skos:prefLabel
kokoelman muodostaja (toimija) kappaleessa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
compilerAgentOf
URN
skos:prefLabel
kokoaja (toimija) teoksessa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
composerAgentOfWorkOf
URN
skos:prefLabel
teoksen säveltäjä (toimija) musiikkiteoksessa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
composerOfExpressionOf
URN
skos:prefLabel
sävellys (ekspressio) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
contextOfUsage
URN
skos:prefLabel
käyttökonteksti (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
corporateHistory
URN
skos:prefLabel
yhteisön historia (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
countryAssociatedWithPerson
URN
skos:prefLabel
henkilöön liittyvä maa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
countryOfCitizenship
URN
skos:prefLabel
kansalaisuus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
creatorAgentOfWorkOf
URN
skos:prefLabel
teoksen tekijä (toimija) teoksessa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
julkaisut (fi)
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
sh:maxCount
1
dateAssociatedWithAgent
URN
skos:prefLabel
toimijaan liittyvä aika (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
dateOfBirth
URN
skos:prefLabel
syntymäaika (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
syntymäaika (fi)
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
dateOfCaptureOfRepresentativeExpression
URN
skos:prefLabel
tietueen luontipäivä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
dateOfConference
URN
skos:prefLabel
konferenssin ajankohta (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
tapahtuman ajankohta (fi)
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
dateOfDeath
URN
skos:prefLabel
kuolinaika (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
kuolinaika (fi)
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
dateOfEstablishment
URN
skos:prefLabel
perustamisajankohta (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
perustamisajankohta (fi)
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
sh:maxCount
1
dateOfMetadataWork
URN
skos:prefLabel
metatiedon luontiaika (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
metatiedon luontiaika (fi)
skos:closeMatch
dateOfReference
URN
skos:prefLabel
viittauspäivä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Timespan
dateOfTermination
URN
skos:prefLabel
lakkauttamisajankohta (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
dateOfUsage
URN
skos:prefLabel
käyttöaika (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
tunnuksen ajallinen kattavuus (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
dayOfBirth
URN
skos:prefLabel
syntymäpäivä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
dayOfDeath
URN
skos:prefLabel
kuolinvuosi kuvaus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
descriptionStandard
URN
skos:prefLabel
kuvailukäytännöt (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
säännöt ja/tai käytännöt (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
directorAgentOf
URN
skos:prefLabel
ohjaaja (toimija) teoksessa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
directorAgentOfPhotographyOf
URN
skos:prefLabel
kuvaaja (toimija) teoksessa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
draftsmanPersonOf
URN
skos:prefLabel
piirtäjä (henkilö) ekspressiossa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
editorAgentOf
URN
skos:prefLabel
tekstin toimittaja (toimija) ekspressiossa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
editorialDirectorAgentOf
URN
skos:prefLabel
toimituspäällikkönä teoksessa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
ending
URN
skos:prefLabel
ajanjakson loppu (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
familyHistory
URN
skos:prefLabel
suvun historia (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
fieldOfActivity
URN
skos:prefLabel
toimiala (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
fieldOfActivityOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön toiminta-ala (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
yhteisön toiminta-alue (fi)
skos:closeMatch
fieldOfActivityOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilön toiminta-ala (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
henkilön toiminta-alue (fi)
skos:closeMatch
finaf-id
URN
skos:prefLabel
FINAF-tunnus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
formatOfDate
URN
skos:prefLabel
päiväyksen muoto (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
formerOwnerAgentOf
URN
skos:prefLabel
entinen omistaja (toimija) kappaleessa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
fullerFormOfPersonalName
URN
skos:prefLabel
henkilönimen täydellisempi muoto (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
henkilön nimen täydellisempi muoto (fi)
skos:closeMatch
function
URN
skos:prefLabel
tehtävä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
owl:inverseOf
skos:altLabel
tehtävä tai rooli;on suorittama (fi)
skos:closeMatch
givenName
URN
skos:prefLabel
etunimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
etunimi (fi)
skos:closeMatch
henkilotunnus
URN
skos:prefLabel
hetu (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
hereditaryTermOfHonour
URN
skos:prefLabel
periytyvä arvonimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
periytyvä arvonimi (fi)
skos:closeMatch
identiferForNomen
URN
skos:prefLabel
nomenin tunniste (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
identifierForAgent
URN
skos:prefLabel
toimijan tunniste (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
toimijan tunniste;toimijan tunnus (fi)
skos:closeMatch
sh:minCount
1
identifierForCorporateBodyString
URN
skos:prefLabel
yhteisön tunniste (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
identifierForEntity
URN
skos:prefLabel
entiteetin tunniste (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
muu tunnus (fi)
skos:closeMatch
identifierForFamily
URN
skos:prefLabel
suvun tunniste (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
identifierForMetadataWork
URN
skos:prefLabel
toimijakuvailun yksilöivä tunnus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
toimijakuvailun yksilöivä tunnus (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
IdentifierForPerson
URN
skos:prefLabel
henkilön tunniste (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
identifierForPlace
URN
skos:prefLabel
paikan tunniste (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
identifierForRDAEntity
URN
skos:prefLabel
entiteetin tunniste (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
identifierForResource
URN
skos:prefLabel
tietueen tunniste (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
identifierForTimespan
URN
skos:prefLabel
ajanjakson tunniste (URL) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
instrument
URN
skos:prefLabel
instrumentti (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
intervieweeAgentOfExpressionOf
URN
skos:prefLabel
haastateltavana haastattelussa (ekspressio) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
intervieweeAgentOfWorkOf
URN
skos:prefLabel
haastateltavana haastattelussa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
interviewerAgentOfWorkOf
URN
skos:prefLabel
haastattelijana haastattelussa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
isniId
URN
skos:prefLabel
ISNI-tunniste (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
ISNI-tunnus (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
kaukoValue
URN
skos:prefLabel
huomautus Kauko elementistä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
kotusID
URN
skos:prefLabel
KOTUS-id (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
languageOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön kieli (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
languageOfExpression
URN
skos:prefLabel
luettelointikieli (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
languageOfNomen
URN
skos:prefLabel
nomenin kieli (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
nimen kieli (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
languageOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilön käyttämä kieli (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
languageOfResource
URN
skos:prefLabel
resurssin kieli (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
mandate
URN
skos:prefLabel
ohjaavat säädökset (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
ohjaavat säädökset (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
marc21-osakenttaA
URN
skos:prefLabel
marc21-osakenttä a (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
marc21-osakenttaB
URN
skos:prefLabel
marc21-osakenttä b (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
marc21-osakenttaC
URN
skos:prefLabel
marc21-osakenttä c (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
marc21-osakenttaF
URN
skos:prefLabel
marc21-osakenttä f (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
marc21-osakenttä0
URN
skos:prefLabel
marc21-osakenttä 0 (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
marc21-osakenttäD
URN
skos:prefLabel
marc21-osakenttä d (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
marc21-osakenttäE
URN
skos:prefLabel
marc21-osakenttä e (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
marc21-osakenttäG
URN
skos:prefLabel
marc21-osakenttä g (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
marc21-osakenttäJ
URN
skos:prefLabel
marc21-osakenttä j (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
marc21-osakenttäQ
URN
skos:prefLabel
marc21-osakenttä q (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
marc21-osakenttäR
URN
skos:prefLabel
marc21-osakenttä r (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
marc21-osakenttäS
URN
skos:prefLabel
marc21-osakenttä s (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
marc21-osakenttäT
URN
skos:prefLabel
marc21-osakenttä t (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
marc21-osakenttäU
URN
skos:prefLabel
marc21-osakenttä u (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
marc21equivalent
URN
skos:prefLabel
MARC 21 -vastine (fi),
MARC 21 equivalent (en)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
museumPlus
URN
skos:prefLabel
huomautus museum Plus elementistä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
nameMonolingual
URN
skos:prefLabel
nimi yksikielinen (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
nameOfAgent
URN
skos:prefLabel
toimijan nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
toimijan nimi (fi)
skos:closeMatch
sh:minCount
1
nameOfConference
URN
skos:prefLabel
konferenssin nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
nameOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
yhteisön nimi (fi)
skos:closeMatch
nameOfFamily
URN
skos:prefLabel
suvun nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
nameOfHierarchicalSubordinate
URN
skos:prefLabel
alayhteisön nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
yhteisön alanimi (fi)
skos:closeMatch
nameOfHierarchicalSuperior
URN
skos:prefLabel
kattoyhteisön nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
nameOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilön nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
henkilön nimi (fi)
skos:closeMatch
nameOfPlace
URN
skos:prefLabel
paikan nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
Paikan nimi (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
nameOfTimespan
URN
skos:prefLabel
ajanjakson nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
nomenString
URN
skos:prefLabel
nomenin merkkijono (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
nonPublicNoteOnResource
URN
skos:prefLabel
sisäinen huomautus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
sisäinen huomautus (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
noteFromSource
URN
skos:prefLabel
lähteestä saatu tieto (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
noteOnCorporateBody
URN
skos:prefLabel
huomautus yhteisöstä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
yhteisön kategoria (fi)
skos:closeMatch
noteOnDateOfBirth
URN
skos:prefLabel
Syntymäaika kuvaus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
noteOnDateOfDeath
URN
skos:prefLabel
Kuolinaika kuvaus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
noteOnDateOfTermination
URN
skos:prefLabel
lakkauttamisajankohdan kuvaus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
noteOnEntity
URN
skos:prefLabel
huomautus entiteetistä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
noteOnFamily
URN
skos:prefLabel
huomatus suvusta (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
noteOnIdentifier
URN
skos:prefLabel
tunnisteen tyyppi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
noteOnMetadataWork
URN
skos:prefLabel
huomautus metatietoteoksesta (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
noteOnNomen
URN
skos:prefLabel
huomautus nomenista (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
noteOnPeriodOfActivityOfAgent
URN
skos:prefLabel
toimijan toimintaan liityvän ajanjakson kuvaus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
noteOnPeriodOfActivityOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilön toimintaan liityvän ajanjakson kuvaus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
noteOnPerson
URN
skos:prefLabel
huomautus henkilöstä (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
noteOnPlace
URN
skos:prefLabel
huomautus paikasta (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
noteOnRDAEntity
URN
skos:prefLabel
huomautus resurssista (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
noteOnResource
URN
skos:prefLabel
huomautus resurssista (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
noteOnTimespan
URN
skos:prefLabel
huomautus ajanjaksosta (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
NR1
URN
skos:prefLabel
näyttörajoituksen peruste (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
näyttörajoituksen peruste (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
NR2
URN
skos:prefLabel
näyttörajoituksen nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
näyttörajoituksen nimi (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
NR3
URN
skos:prefLabel
näyttörajoituksen selite (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
näyttörajoituksen selite (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
NR4
URN
skos:prefLabel
näyttörajoituksen kesto (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
näyttörajoituksen kesto (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
NR5
URN
skos:prefLabel
näyttörajoituksen voimassaoloaika (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
näyttörajoituksen ajanjakso (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
NR7
URN
skos:prefLabel
näyttörajoituksen käyttäjätaso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
käyttäjätaso (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
numberOfConference
URN
skos:prefLabel
konferenssin numero (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
konferenssin numero (fi)
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
sh:maxCount
1
occupation
URN
skos:prefLabel
henkilön ammatti (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
ammatti tai tehtävä (fi)
skos:closeMatch
occupationClass
URN
skos:prefLabel
ammattiluokka (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
orcid
URN
skos:prefLabel
ORCID-ID (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
ORCID-tunnus (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
otherDesignationOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisöön liittyvä muu määrite (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
otherPlaceAssociatedWithCorporateBody
URN
skos:prefLabel
muu yhteisöön liittyvä paikka (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
performerAgentOf
URN
skos:prefLabel
esittäjä (toimija) ekspressiossa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
periodofActivityOfAgent
URN
skos:prefLabel
toimijan toiminta-aika (fi)
näyttörajoitus
20
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
toimijaan liittyvä ajanjakso (fi)
skos:closeMatch
periodOfActivityOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön toiminta-aika (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
yhteisön toiminta-aika (fi)
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
periodOfActivityOfEntity
URN
skos:prefLabel
entiteettiin liittyvä ajanjakso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
entiteettiin liittyvä ajanjakso (fi)
skos:closeMatch
periodOfActivityOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilön toimintaan liittyvä ajanjakso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
henkilön elinaika,
henkilön toiminta-aika (fi)
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
persistentIdentifier
URN
skos:prefLabel
pysyvä tunniste (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
Analoginen literaali (fi)
skos:closeMatch
skos:note
sh:maxCount
1
personalIdentityCode
URN
skos:prefLabel
henkilötunnus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
henkilötunnus (fi)
skos:closeMatch
photographerAgentOfWorkOf
URN
skos:prefLabel
valokuvaajana teoksessa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
placeOfBirth
URN
skos:prefLabel
syntymäpaikka (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
placeOfConference
URN
skos:prefLabel
konferenssin paikka (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
placeOfDeath
URN
skos:prefLabel
kuolinpaikka (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
placeOfResidence
URN
skos:prefLabel
asuinpaikka (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
preferredNameOfAgent
URN
skos:prefLabel
toimijan ensisijainen nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
Ensisijainen nimi (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
preferredNameOfConference
URN
skos:prefLabel
konferenssin ensisijainen nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
preferredNameOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön ensisijainen nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
yhteisön ensisijainen nimi (fi)
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
preferredNameOfFamily
URN
skos:prefLabel
suvun ensisijainen nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
preferredNameOfPersonString
URN
skos:prefLabel
henkilön ensisijainen nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
henkilön ensisijainen nimi (fi)
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
preferredNameOfPlace
URN
skos:prefLabel
paikan ensisijainen nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
preferredNameOfRDAEntity
URN
skos:prefLabel
entiteetin ensisijainen nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
preferredNameOfTimespan
URN
skos:prefLabel
ajanjakson ensisijainen nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
producerAgentOf
URN
skos:prefLabel
tuottaja (toimija) teoksessa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
publisherOf
URN
skos:prefLabel
kustantajana aineistossa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
rdaPreferredNameOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilön RDAn mukainen ensisijainen nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
RDA:n Ensisijainen nimi (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
rdfuri
URN
skos:prefLabel
RDF:ssä käytetty URL-muoto (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
recordInfoNote
URN
skos:prefLabel
ylläpitomerkinnät (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
ylläpitomerkinnät (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
recordistAgentOf
URN
skos:prefLabel
taltioija (toimija) ekspressiossa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
recordsManager
URN
skos:prefLabel
arkistonmuodostaja (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
recordStatus
URN
skos:prefLabel
auktoriteettitietueen tila (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
auktoriteettitietueen tila (fi)
sh:maxCount
1
relatedCorporateBodyOfPersonString
URN
skos:prefLabel
henkilöön liittyvä yhteisö (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
relatedNameOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisöön liittyvä nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
yhteisöön liittyvä nomen (fi)
skos:closeMatch
relatedNameOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilöön liittyvä nimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
relatedPlaceOfAgent
URN
skos:prefLabel
toimijaan liittyvä paikka (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
Paikka (fi)
skos:closeMatch
relatedPlaceOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisöön liittyvä paikka (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
relatedPlaceOfFamily
URN
skos:prefLabel
sukuun liittyvä paikka (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
relatedPlaceOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilöön liittyvä paikka (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
relatedTimespanOfAgent
URN
skos:prefLabel
toimijaan liittyvä ajanjakso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
toimijan toiminta-aika (fi)
skos:closeMatch
relatedTimespanOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisöön liittyvä ajanjakso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
relatedTimespanOfEntity
URN
skos:prefLabel
entiteettiin liittyvä ajanjakso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
relatedTimespanOfFamily
URN
skos:prefLabel
sukuun liittyvä ajanjakso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
sukuun liittyvä ajanjakso (fi)
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
relatedTimespanOfIdentifier
URN
skos:prefLabel
tunnisteeseen liittyvä ajanjakso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
relatedTimespanOfNomen
URN
skos:prefLabel
nomeniin liittyvä ajanjakso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
nimeen liittyvä aika (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
relatedTimespanOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilöön liittyvä ajanjakso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
relatedTimespanOfPlace
URN
skos:prefLabel
paikkaan liittyvä ajanjakso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
paikkaan liittyvä ajanjakso (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
relatedTimespanOfRDAEntity
URN
skos:prefLabel
entiteettiin liittyvä ajanjakso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
ajanjakso (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
relatedWorkOfAgentString
URN
skos:prefLabel
toimijaan liittyvä teos (string) (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
toimijaan liittyvä teos (literaali) (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
rightOfAccessOfIdentity
URN
skos:prefLabel
identiteetin julkisuus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
sharedIdentity
URN
skos:prefLabel
jaettu identiteetti (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
sh:maxCount
1
sortingOrder
URN
skos:prefLabel
järjestysnumero (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
sourceConsulted
URN
skos:prefLabel
tiedon lähde (fi)
rdf:type
String,
Monolingual text,
rdfs:domain
MetadataWork,
Work
rdfs:range
xsd:string,
rdf:langString
skos:altLabel
lähdeproperty (fi)
skos:closeMatch
sourceConsultedURL
URN
skos:prefLabel
lähde-URL (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
speakerAgentOf
URN
skos:prefLabel
puhuja (toimija) ekspressiossa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
statusOfAuthority
URN
skos:prefLabel
auktorisoinnin taso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
auktorisoinnin tila (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
statusOfIdentification
URN
skos:prefLabel
nimen vahvistamisen taso (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
auktoriteettitietueen tarkkuusaste (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
style
URN
skos:prefLabel
tyyli (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
subject
URN
skos:prefLabel
aihe (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
subjectPersonOf
URN
skos:prefLabel
henkilö aiheena teoksessa (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Teos
skos:closeMatch
surname
URN
skos:prefLabel
sukunimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
sukunimi (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
sh:minCount
1
termOfRankHonourOrOffice
URN
skos:prefLabel
henkilön arvonimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
arvonimi (fi)
skos:closeMatch
skos:note
Ydinelementti
typeOfAddress
URN
skos:prefLabel
yhteystieto (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
typeOfCorporateBodyName
URN
skos:prefLabel
yhteisön nimen tyypin indikaattori (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
sh:maxCount
1
typeOfIdentifier
URN
skos:prefLabel
tunnisteen tyyppi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
Tunnisteen tyyppi Q158
skos:closeMatch
usageInstructions
URN
skos:prefLabel
käyttöohjeet (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
variantNameOfCorporateBody
URN
skos:prefLabel
yhteisön varianttinimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
yhteisön varianttinimi (fi)
skos:closeMatch
variantNameOfFamily
URN
skos:prefLabel
suvun varianttinimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
variantNameOfPerson
URN
skos:prefLabel
henkilön varianttinimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
Henkilön vaihtoehtoinen nimi (fi)
skos:closeMatch
variantNameOfPlace
URN
skos:prefLabel
paikan varianttinimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
variantNameOfTimespan
URN
skos:prefLabel
ajanjakson varianttinimi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
vatNumber
URN
skos:prefLabel
ALV-tunnus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
viaf
URN
skos:prefLabel
VIAF-tunniste (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
viewingRestriction
URN
skos:prefLabel
näyttörajoitus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
vocabularyIdentifier
URN
skos:prefLabel
sanastotunnus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
webAddressOfAgent
URN
skos:prefLabel
verkkosivut (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
yhdistysrekisterinumero
URN
skos:prefLabel
yhdistysrekisterinumero (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
yhdistysrekisterinumero (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1
ysoTerm
URN
skos:prefLabel
YSO-termi (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
ysoURI
URN
skos:prefLabel
YSO-ID (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:closeMatch
yTunnus
URN
skos:prefLabel
Y-tunnus (fi)
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
skos:altLabel
Y-tunnus (fi)
skos:closeMatch
sh:maxCount
1